Financial Procurement | Uvildig Bankmægler for virksomheder - Financial Procurement | Uvildig Bankmægler for virksomheder
15257
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15257,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

OM FINPRO

FinPro er en uvildig bankmæglervirksomhed, specialiseret i optimering af finansielle produkter og vilkår for mellemstore og store virksomheder, foreninger og kapitalfonde. Vi sikrer, at virksomheden opnår de ideelle individuelle finansielle løsninger til bedst mulig pris. Hos FinPro har vi mange års erfaring i den finansielle sektor — og vi har udfærdiget adskillige finansielle løsninger.

 

FinPros rådgivning har bidraget til væsentlige optimeringer af finansielle løsninger og priser, hvilket sker med afsæt i vores kompetencer og indsigt i markedet. Vi er drevet af resultater for vores kunder. Vi tilbyder derfor resultatafhængigt honorar, hvormed vi har eksakt samme interesse som virksomheden. Vi er sikre på, at der altid kan opnås værdi ved en uvildig vurdering og benchmarking. Vores ambition er at skabe transparens, bedre løsninger og optimale vilkår.

YDELSER

ANALYSE

Vi foretager en dybdegående analyse og benchmarking af jeres finansielle aftaler, hvor vi vurderer om I har de rette løsninger, og dernæst om de er optimalt prisfastsat. Denne proces kræver minimal involvering fra jeres side, idet vi håndterer processen effektivt — samt rekvirerer relevant data. Analyseresultatet præsenteres, hvorefter I tager stilling til næste step i processen, hvilket vil være forhandling med jeres nuværende bank eller start på udbud. Vi bidrager naturligvis med vores anbefaling.

 

Analyseområder

Finansiering, realkredit, leasing, cash management, valutaomvekslinger, finansielle kontrakter i form af terminsforretninger og optioner, garantier, factoring og afkøb af fakturaer, kortløsninger, indløsningsaftaler og trade finance.

YDELSER

FORHANDLING

Med baggrund i data fra analysen, erfaring og kompetencer fra den finansielle sektor samt en unik indsigt i markedet, kan vi garantere forhandlingsresultater, der kan være med til at skabe en bedre bundlinje.
Konklusionen er altså oftest, at der er grundlag for signifikante forbedringer i en virksomheds bankvilkår. Vi tilbyder at varetage forhandlingen med jeres eksisterende bankforbindelse.

 

Denne forhandling sker med respekt for det eksisterende bankforhold – og håndteres naturligvis professionelt. FinPro’s rolle afstemmes forinden da individuelt ud fra virksomhedens ønsker. Vi tilbyder ydermere en løbende uvildig vurdering – samt årlig gennemgang af jeres vilkår, hvor vi fortsat sikrer tilfredsstillende og markedskonforme aftalevilkår.

u

YDELSER

NY AFTALE – UDBUD

Der kan skabes bedre finansielle løsninger og opnås markante besparelser ved et udbud eller rekvirering af tilbud, hvor flere relevante finansielle leverandører inddrages, hvilket tillige gælder FinTech-virksomheder.

 

Vi tilbyder ved nye aftaleindgåelser, udbud eller rekvirering af tilbud at varetage hele processen — herunder udarbejdelse af materialet, rekvirering og gennemgåelse af tilbud samt præsentation, benchmarking og vurdering heraf. Det er essentielt, at kunden anvender færrest mulige ressourcer i denne proces, hvilket vi er særligt opmærksomme på. Afslutningsvis giver vi vores uvildige individuelle anbefaling til virksomheden, således denne sikres den bedst mulige aftaleindgåelse.

Lad os tage en uforpligtende drøftelse om hvordan vi optimerer jeres virksomheds finansielle aftaler.

REFERENCER

GUBI HVID

“FinPro's rådgivning har bidraget til, at GUBI har opnået bedre finansielle løsninger og priser. Deres rådgivning har endvidere resulteret i, at vi har opnået den fornødne gennemsigtighed. Processen er håndteret professionelt og effektivt fra FinPro’s side, hvorfor vi er meget tilfredse med deres arbejde.”
— Kapitalfonden Axcel.

GUBI
GUBI er en designvirksomhed, som sælger sine produkter over hele verden. I seneste regnskabsår havde GUBI et bruttoresultat på 167 mio. kr. med et resultat før skat på 133 mio. kr.
KOPENHAGEN FUR

``FinPro's rådgivning har bidraget til, at Kopenhagen Fur har fået øget indblik i vores samlede finansielle løsninger og omkostninger - samt har vi opnået betydelig gennemsigtighed. Dette har gjort det lettere for os at navigere - og derved træffe rette finansielle beslutninger. Derudover har FinPro's indsigt og kompetencer betydet, at vi har fået benchmarket vores løsninger og priser, hvilket har givet grundlag for at identificere bedre løsninger og rette markedskonforme prissætning på alle produktområder.``
— CFO Uffe Winther

Kopenhagen Fur
Kopenhagen Fur er verdens største auktionsmarked for pelsskind og med en global markedsandel på omkring 60 %. I seneste regnskabsår havde Kopenhagen Fur en omsætning på 5,8 mia. kr. og et resultat før skat på 19 mio. kr.
RAINS

``FinPro har med deres stærke indsigt og kompetencer på det finansielle erhvervsområde ydet uvildig holistisk rådgivning, som har givet en væsentlig øget transparens og indsigt i prissætningen, løsningerne og relevante aktører. De har formået at forhandle tilfredsstillende individuelle aftaler på vores vegne, hvormed vi har opnået bedre globale løsninger - samt en væsentlig forbedret prissætning. Forbedringerne af løsninger og priserne er i øvrigt væsentlig bedre end jeg initialt havde forventet.”
—Kenneth Davids, Financial Manager

Rains
Rains er et moderne international livstilsbrand med afsæt i en nyfortolkning af den klassiske gummiregnfrakke. I seneste regnskabsår havde Rains et bruttoresultat på 46 mio. kr. og et resultat før skat på 27 mio. kr.
SEC

”FinPro har som uvildig part ageret yderst professionelt, skabt øget transparent – samt forhandlet priser og vilkår, som jeg er meget tilfreds med, idet der er tale om signifikante besparelser. Forhandlingsresultatet indebærer endvidere en lempeligere sikkerhedspakke, hvilket er værd at have in mente. De modtager mine bedste anbefalinger.”
— Lars Zinglersen, CEO.

SEC DATACOM GROUP
SEC DataCom Group er en nordisk IT-distributør med selskaber i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I seneste regnskabsår havde SEC DataCom Group en omsætning på 647 mio. kr. og et resultat før skat på 11,5 mio. kr.
Nissens Hvid

“Nissens har anvendt FinPro til rådgivning omkring optimering af finansielle løsninger, aftaler og priser.”

Nissens
Nissens er en global virksomhed indenfor produktion og salg af køleudstyr til bilbranchen og vindindustrien. I seneste regnskabsår havde Nissens en omsætning på 2 mia. kr. med et EBITDA på 235 mio. kr.
WILLIS HVID

``Vi har igennem mange år haft den samme bankforbindelse - og havde derfor en forventning om, vi havde de bedst mulige løsninger, vilkår og priser. FinPro's indsigt i markedet - samt professionelle og saglige tilgang har kombineret med deres kompetencer resulteret i, at vi har opnået bedre løsninger og priser, som vi ikke troede var mulige, hvorfor vi er meget tilfredse med forløbet og udbyttet. Vores tidsanvendelse har endvidere været lav, set i forhold til udbyttet.``
— Claus Lindahl, CFO.

Willis Towers Watson
Willis Towers Watson er Danmarks største forsikrings- og pensionsmæglervirksomhed med 450 medarbejdere.
STOF STIL HVID

”Hvorfor ikke vælge FinPro? De har igennem processen ageret yderst professionelt og har fokuseret på, at få afdækket vores behov igennem det mest optimale set-up. Det har medført en signifikant besparelse på vores finansielle løsninger, ydermere ved minimal brug af interne ressourcer. Vi agter fortsat at benytte FinPro som finansiel sparringspartner, så vi løbende sikrer det rigtige set-up og konkurrencemæssige priser. På baggrund heraf vil jeg til enhver tid anbefale FinPro!”
— Mark Wodstrup Betzer, CFO & COO.

Stoff & Stil
Stoff & Stil har 28 butikker i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland med salg af tekstiler og hobbyartikler. Stoff & Stil havde i seneste regnskabsår en omsætning på 350 millioner kr. og et resultat før skat på 11 millioner kr.
SECOND FEMALE HVID

“Indledningsvis var jeg forbeholden ved at anvende en uvildig bankmægler, idet jeg forventede, at vi havde de optimale løsninger og en markedskonform prissætning. FinPro’s stærke kompetencer samt store forståelse for de finansielle produkter har givet Second Female et stort udbytte i form af; væsentlig bedre løsninger og lempeligere sikkerhedspakke, transparens og overblik - samt en betydelig forbedring i prissætningen. Selve processen er håndteret professionelt og effektivt fra FinPro’s side.”
— Steen Holtermann, CEO.

Second Female
Second Female er en nordisk modevirksomhed, som sælger tøj til kvinder. I seneste regnskabsår havde Second Female et bruttoresultat på 23 mio. kr. med et resultat før skat på 14 mio. kr.
TRANSMEDICA HVID

“FinPro har overgået mine forventninger – både i forhold til besparelser, men også med henblik på at skabe et tillidsvækkende samarbejde. Min tidsanvendelse i processen har været minimal, hvorfor FinPro har håndteret processen selvstændigt og effektivt; rekvireret data, opstillet og analyseret - og afslutningsvis forhandlet bedre løsninger og vilkår. Der er tale om et tilfredsstillende og udbytterigt forløb, hvorfor FinPro modtager mine bedste anbefalinger.”
— Christian Julskov Thulesen, CFO.

Transmedica
Transmedica er en nordisk sundhedskoncern med en bred vifte af ydelser til sundhedssektorerne i Skandinavien. I seneste regnskabsår havde Transmedica en omsætning på 188 mio. kr. med et resultat før skat på 12 mio. kr.
VOS HVID

“FinPro har med deres professionelle tilgang sørget for at vi har fået et helt andet overblik og skabt gennemsigtighed, mens vi endvidere har valgt at ændre flere dele på vores cash management set-up efter deres anbefaling. FinPro har forhandlet væsentlige bedre løsninger og priser for os med vores eksisterende bankforbindelse - og vi har fortsat en konstruktiv og positiv dialog med banken. Jeg har anvendt meget begrænset med ressourcer - og ønsker også fremadrettet at anvende FinPro.”
— Ann Kristina Bret, CEO.

V.O.S Destination Management
V.O.S er én af Nordens førende rejsearrangører/incoming-bureauer, som håndterer rejser i Skandinavien, Island og Baltikum. I seneste regnskabsår havde V.O.S et bruttoresultat på 67 mio. kr. med et resultat før skat på 19 mio. kr.
HT BENDIX HVID

”Vi er meget tilfreds med deres arbejde og udbytte. Hele forløbet er håndteret effektivt og professionelt fra FinPro’s side.”
— Claus Østergaard Jensen, CFO.

HT Bendix
HT Bendix er en handelsvirksomhed, som sælger beslag og tilbehør til møbel- og køkkenindustrien i Danmark og i udlandet. I seneste regnskabsår havde HT Bendix et bruttoresultat på 70 mio. kr. med et resultat før skat på 26 mio. kr.
UNITEL

”FinPro har rådgivet omkring valg af bankprodukter, herunder skabt øget gennemsigtighed omkring løsninger og priser. Dette har betydet, at Uni-Tel har opnået de bedst mulige løsninger og priser i markedet. FinPro's analyse og vurdering har gjort det let for os at træffe rette beslutning i.f.m. bankudbuddet. Jeg er meget tilfreds med FinPro's arbejde.”
— Morten Isaksen, CFO.

Uni-Tel
Uni-Tel leverer IP-erhvervstelefoni, som tilpasses virksomhedens behov. I seneste regnskabsår havde Uni-Tel et bruttoresultat på 27 mio. kr. og et resultat før skat på 8,6 mio. kr.
Kontakt os for yderligere referencer — eller information om hvordan vi optimerer jeres finansielle aftaler.

PERSONER

_MG_9131 BW

Benjamin har arbejdet i den finansielle sektor siden 2005, og har igennem årene udarbejdet adskillige finansielle løsninger til mellemstore og store virksomheder. Benjamin har en baggrund fra Danske Bank, senest som Acquisition Manager, hvor han havde ansvaret for at udarbejde individuelle løsninger til nye kunder. Tidligere har han været erhvervskundechef med koncernansvaret for en portefølje bestående af mellemstore og store virksomheder. Benjamin fungerer desuden som underviser og censor på finansielle uddannelser.

Benjamin Feldman
Partner — +45 60609149
_MG_9099 BW – nyeste

Thomas har mere end ti års erfaring i den finansielle sektor og har en unik indsigt i finansielle løsninger og prissætningen af disse. Han har i al sin tid beskæftiget sig med virksomheder, hvor han senest har fungeret som erhvervskundechef i Danske Bank med koncernansvaret for en portefølje bestående af mellemstore – og store virksomheder. Tidligere har Thomas været leder for en erhvervsafdeling i et mellemstort pengeinstitut.

Thomas Høgh Jensen
Partner — +45 60602792
Elöd 1 SH

Elöd har arbejdet i den finansielle sektor siden 2005. Elöd har en baggrund fra Nykredit, som henholdsvis Senior Erhvervsrådgiver og senest Storkunderådgiver. Tidligere har han været både investerings- og erhvervsrådgiver i Sydbank. Elöd har igennem årene udarbejdet adskillige finansielle løsninger til mellemstore og store virksomheder.

Elöd Rømer-Vagi
Chefkonsulent — +45 20153036
_MG_9089 BW

Simon Aarup Müller har en baggrund fra Nordea, hvor han igennem flere år har arbejdet med mellemstore virksomheder. Simon har en professionsbachelor i Finans fra Cphbusiness samt en Cand.Merc. i Finance & International Business fra Aarhus Universitet.

Simon Aarup Müller
Konsulent
Niels 2

Niels-Ulrik Mousten er bestyrelsesformand i FinPro. Niels-Ulrik har over 30 års erfaring indenfor den finansielle sektor, senest som CEO for Danske Capital, samt tidligere bl.a. som direktør for SEB Asset Management (Danmark) og aktiechef i Nordea. Niels-Ulrik er i dag bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, bl.a. næstformand i PFA Pension samt formand i Nykredit Invest, ligesom Niels-Ulrik er bestyrelsesformand i en række virksomheder, som han er medstifter af.

Niels-Ulrik Mousten
Bestyrelsesformand
Susan 2 web

Susan Kaae har i mere end 20 år arbejdet med betalingsløsninger i form af kort, indløsningsaftaler og onlinebetalinger. Susan har en baggrund fra Nets, Ekspres Bank, AltaPay og DIBS, hvor hun igennem årene har været Chief Product Office, Commercial Director samt Card & Payment Solution Manager. Dette gør, at Susan har stor erfaring, kompetencer samt indsigt i markedet omkring hvordan virksomheder opnår de ideelle individuelle betalingsløsninger.

Susan Kaae
Chefkonsulent
Per2

Per Møller har arbejdet indenfor revisions- og konsulentbranchen i 25 år hos Arthur Andersen og Ernst & Young (EY). Per har i Danmark været CEO i EY - samt har igennem årene haft flere ledende stillinger i samme koncern. Per er i dag Managing Partner i 70Ventures, som accelerer og investerer i opstartsvirksomheder.

Per Møller
Bestyrelsesmedlem
Peter web

Peter Nordgaard har arbejdet inden for økonomifeltet i mere end 20 år, hvor han blandt andet har været i direktionen – og fungeret som Group CFO i Berlingske-koncernen. Tidligere har han også arbejdet for Copenhagen Airports og Brdr. Hartmann. Peter er i dag underviser – og professor på blandt andet CBS og AVT Business School. Peter er derudover i bestyrelsen i flere virksomheder.

Peter Nordgaard
Bestyrelsesmedlem
Henrik 2

Henrik Sparup har en baggrund med over 20 års erfaring fra den finansielle sektor hos henholdsvis Svenska Handelsbanken, Carnegie og Danske Capital. Henrik er i dag partner – og investeringsdirektør i Secure Fondsmæglerselskab A/S. Henrik er endvidere i bestyrelsen i flere danske virksomheder og var blandet andet medinvestor i Satcom1, der succesfuldt blev solgt i 2015.

Henrik Sparup
Bestyrelsesmedlem
Mathias 2

Mattias har arbejdet i mere end ti år i advokatbranchen. Han har sit virke som advokat og partner hos Moalem Weitemeyer Bendtsen. Mattias er specialiseret inden for M&A, kapitalmarkedsret og selskabsret. Derudover har han stor erfaring med angel-, seed- og venture capital-investeringer og rådgiver både etablerede virksomheder, investorer og startups om en lang række investerings- og erhvervsrelaterede emner, blandt andet etablering, kommercielle aftaler, ejerforhold, warrants, funding og exit.

Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Mark W

Mark Wodstrup Betzer har arbejdet inden for økonomifeltet i mere end 10 år — og har blandt andet været økonomidirektør for IDdesign (IDEmøbler & ILVA). Tidligere har han også arbejdet for PwC som revisor. Mark er i dag CFO & COO i Stoff & Stil.

Mark Wodstrup Betzer
Bestyrelsesmedlem

SAMARBEJDSPARTNER

FinPro og Willis Towers Watson har et strategisk samarbejde om at levere helhedsorienteret rådgivning til dansk erhvervsliv på pensions-, forsikrings- og bankområdet. Samarbejdet giver danske virksomheder en lang række strategiske fordele – ikke mindst kontante gevinster i form af optimeringer og besparelser.

 

Willis Towers Watson er Danmarks førende forsikrings- og pensionsmæglervirksomhed med 450 medarbejdere fordelt på fem kontorer. Willis Towers Watson yder risiko-, forsikrings- og pensionsrådgivning til alle dele af dansk erhvervsliv. Willis Towers Watson er en global, børsnoteret virksomhed med 40.000 medarbejdere og kunder i mere end 140 lande. Læs mere om Willis Towers Watson via nedenstående link.

KONTAKT

Benjamin Feldman
Partner
+45 6060 9149
benjamin@finpro.dk

Thomas Høgh Jensen
Partner
+45 6060 2792
thomas@finpro.dk

Primær adresse
Zieglers Gaard
Nybrogade 12
1203 København K

kontakt@finpro.dk

CVR: 39374773