Financial Procurement | Uvildig Bankmægler for virksomheder - Financial Procurement | Uvildig Bankmægler for virksomheder
15257
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15257,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

OM FINPRO

FinPro er en uvildig finansiel rådgivningsvirksomhed, specialiseret i optimering af finansielle produkter, betalingsløsninger og vilkår for mellemstore og store virksomheder, foreninger og kapitalfonde. Vi sikrer, at virksomheden opnår de ideelle individuelle finansielle løsninger til bedst mulig pris. Hos FinPro har vi mange års erfaring i den finansielle sektor samt betalingsmarkedet — og vi har udfærdiget adskillige betalings- og finansielle løsninger.

 

FinPros rådgivning har bidraget til væsentlige optimeringer af finansielle løsninger og priser, hvilket sker med afsæt i vores kompetencer og indsigt i markedet. Vi er drevet af resultater for vores kunder. Vi tilbyder derfor resultatafhængigt honorar, hvormed vi har eksakt samme interesse som virksomheden. Vi er sikre på, at der altid kan opnås værdi ved en uvildig vurdering og benchmarking. Vores ambition er at skabe transparens, bedre løsninger og optimale vilkår.

YDELSER

ANALYSE

Vi foretager en dybdegående analyse og benchmarking af jeres betalings- og finansielle aftaler, hvor vi vurderer om I har de rette løsninger, og dernæst om de er optimalt prisfastsat. Denne proces kræver minimal involvering fra jeres side, idet vi håndterer processen effektivt — samt rekvirerer relevant data. Analyseresultatet præsenteres, hvorefter I tager stilling til næste step i processen, hvilket vil være forhandling eller start på udbud med jeres nuværende bank, factoringsselskab, betalingsaktør eller leasingselskab. Vi bidrager naturligvis med vores anbefaling.

 

Analyseområder

Betalingsaftaler, indløsningsaftaler, finansiering, realkredit, leasing, cash management, kortløsninger, valutaomvekslinger, finansielle kontrakter i form af terminsforretninger og optioner, garantier, factoring og afkøb af fakturaer og trade finance.

YDELSER

FORHANDLING

Med baggrund i data fra analysen, erfaring og kompetencer fra den finansielle sektor samt betalingsmarkedet har vi en unik indsigt i markedet, kan vi garantere forhandlingsresultater, der kan være med til at skabe en bedre bundlinje.
Konklusionen er altså oftest, at der er grundlag for signifikante forbedringer i en virksomheds vilkår. Vi tilbyder at varetage forhandlingen med jeres eksisterende leverandør.

 

Denne forhandling sker med respekt for det eksisterende forhold – og håndteres naturligvis professionelt. FinPro’s rolle afstemmes forinden da individuelt ud fra virksomhedens ønsker. Vi tilbyder ydermere en løbende uvildig vurdering – samt årlig gennemgang af jeres vilkår, hvor vi fortsat sikrer tilfredsstillende og markedskonforme aftalevilkår.

u

YDELSER

NY AFTALE – UDBUD

Der kan skabes bedre finansielle løsninger og opnås markante besparelser ved et udbud eller rekvirering af tilbud, hvor flere relevante leverandører inddrages, hvilket tillige gælder FinTech-virksomheder.

 

Vi tilbyder ved nye aftaleindgåelser, udbud eller rekvirering af tilbud at varetage hele processen — herunder udarbejdelse af materialet, rekvirering og gennemgåelse af tilbud samt præsentation, benchmarking og vurdering heraf. Det er essentielt, at kunden anvender færrest mulige ressourcer i denne proces, hvilket vi er særligt opmærksomme på. Afslutningsvis giver vi vores uvildige individuelle anbefaling til virksomheden, således denne sikres den bedst mulige aftaleindgåelse.

Lad os tage en uforpligtende drøftelse om hvordan vi optimerer jeres virksomheds aftaler.

REFERENCER

GUBI HVID

“FinPro's rådgivning har bidraget til, at GUBI har opnået bedre finansielle løsninger og priser. Deres rådgivning har endvidere resulteret i, at vi har opnået den fornødne gennemsigtighed. Processen er håndteret professionelt og effektivt fra FinPro’s side, hvorfor vi er meget tilfredse med deres arbejde.”
— Kapitalfonden Axcel.

GUBI
GUBI er en designvirksomhed, som sælger sine produkter over hele verden. I seneste regnskabsår havde GUBI et bruttoresultat på 167 mio. kr. med et resultat før skat på 133 mio. kr.
KOPENHAGEN FUR

``FinPro's rådgivning har bidraget til, at Kopenhagen Fur har fået øget indblik i vores samlede finansielle løsninger og omkostninger - samt har vi opnået betydelig gennemsigtighed. Dette har gjort det lettere for os at navigere - og derved træffe rette finansielle beslutninger. Derudover har FinPro's indsigt og kompetencer betydet, at vi har fået benchmarket vores løsninger og priser, hvilket har givet grundlag for at identificere bedre løsninger og rette markedskonforme prissætning på alle produktområder.``
— CFO Uffe Winther

Kopenhagen Fur
Kopenhagen Fur er verdens største auktionsmarked for pelsskind og med en global markedsandel på omkring 60 %. I seneste regnskabsår havde Kopenhagen Fur en omsætning på 5,8 mia. kr. og et resultat før skat på 19 mio. kr.
RAINS

``FinPro har med deres stærke indsigt og kompetencer på det finansielle erhvervsområde ydet uvildig holistisk rådgivning, som har givet en væsentlig øget transparens og indsigt i prissætningen, løsningerne og relevante aktører. De har formået at forhandle tilfredsstillende individuelle aftaler på vores vegne, hvormed vi har opnået bedre globale løsninger - samt en væsentlig forbedret prissætning. Forbedringerne af løsninger og priserne er i øvrigt væsentlig bedre end jeg initialt havde forventet.”
—Kenneth Davids, Financial Manager

Rains
Rains er et moderne international livstilsbrand med afsæt i en nyfortolkning af den klassiske gummiregnfrakke. I seneste regnskabsår havde Rains et bruttoresultat på 46 mio. kr. og et resultat før skat på 27 mio. kr.
SEC

”FinPro har som uvildig part ageret yderst professionelt, skabt øget transparent – samt forhandlet priser og vilkår, som jeg er meget tilfreds med, idet der er tale om signifikante besparelser. Forhandlingsresultatet indebærer endvidere en lempeligere sikkerhedspakke, hvilket er værd at have in mente. De modtager mine bedste anbefalinger.”
— Lars Zinglersen, CEO.

SEC DATACOM GROUP
SEC DataCom Group er en nordisk IT-distributør med selskaber i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I seneste regnskabsår havde SEC DataCom Group en omsætning på 865 mio. kr. og et resultat før skat på 11 mio. kr.
Nissens Hvid

“Nissens har anvendt FinPro til rådgivning omkring optimering af finansielle løsninger, aftaler og priser.”

Nissens
Nissens er en global virksomhed indenfor produktion og salg af køleudstyr til bilbranchen og vindindustrien. I seneste regnskabsår havde Nissens en omsætning på 2 mia. kr. med et EBITDA på 235 mio. kr.
EVA SOLO HVID

”FinPro udfordrede os på priserne i vores bankaftale og hævdede, at de ikke var markedskonforme ift. hvor attraktiv de vurderede vi var for bankerne. Derfor startede vi en proces, som endte med et udbud af vores bankforretning. Resultatet blev, at vi opnåede en pæn procentuel besparelse uden at skifte bank.
FinPro har igennem hele processen været nemt tilgængelige og fagligt kompetente. Vi har hele vejen følt, at det var en god og ordentlig proces. Jeg er overbevist om, at vi ikke havde opnået samme resultat uden FinPro’s viden og medvirken.”
— Sten Clemen Andersen, CFO.

Eva Solo
Eva Solo er en anerkendt dansk designvirksomhed, der er etableret i 1913. I seneste regnskabsår havde Eva Solo et bruttoresultat på 62 mio. kr. med et resultat før skat på 20 mio. kr.
STOF STIL HVID

”Hvorfor ikke vælge FinPro? De har igennem processen ageret yderst professionelt og har fokuseret på, at få afdækket vores behov igennem det mest optimale set-up. Det har medført en signifikant besparelse på vores finansielle løsninger, ydermere ved minimal brug af interne ressourcer. Vi agter fortsat at benytte FinPro som finansiel sparringspartner, så vi løbende sikrer det rigtige set-up og konkurrencemæssige priser. På baggrund heraf vil jeg til enhver tid anbefale FinPro!”
— Mark Wodstrup Betzer, CFO & COO.

Stoff & Stil
Stoff & Stil har 28 butikker i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland med salg af tekstiler og hobbyartikler. Stoff & Stil havde i seneste regnskabsår en omsætning på 350 millioner kr. og et resultat før skat på 11 millioner kr.
SECOND FEMALE HVID

“Indledningsvis var jeg forbeholden ved at anvende en uvildig bankmægler, idet jeg forventede, at vi havde de optimale løsninger og en markedskonform prissætning. FinPro’s stærke kompetencer samt store forståelse for de finansielle produkter har givet Second Female et stort udbytte i form af; væsentlig bedre løsninger og lempeligere sikkerhedspakke, transparens og overblik - samt en betydelig forbedring i prissætningen. Selve processen er håndteret professionelt og effektivt fra FinPro’s side.”
— Steen Holtermann, CEO.

Second Female
Second Female er en nordisk modevirksomhed, som sælger tøj til kvinder. I seneste regnskabsår havde Second Female et bruttoresultat på 23 mio. kr. med et resultat før skat på 14 mio. kr.
TRANSMEDICA HVID

“FinPro har overgået mine forventninger – både i forhold til besparelser, men også med henblik på at skabe et tillidsvækkende samarbejde. Min tidsanvendelse i processen har været minimal, hvorfor FinPro har håndteret processen selvstændigt og effektivt; rekvireret data, opstillet og analyseret - og afslutningsvis forhandlet bedre løsninger og vilkår. Der er tale om et tilfredsstillende og udbytterigt forløb, hvorfor FinPro modtager mine bedste anbefalinger.”
— Christian Julskov Thulesen, CFO.

Transmedica
Transmedica er en nordisk sundhedskoncern med en bred vifte af ydelser til sundhedssektorerne i Skandinavien. I seneste regnskabsår havde Transmedica en omsætning på 188 mio. kr. med et resultat før skat på 12 mio. kr.
VOS HVID

“FinPro har med deres professionelle tilgang sørget for at vi har fået et helt andet overblik og skabt gennemsigtighed, mens vi endvidere har valgt at ændre flere dele på vores cash management set-up efter deres anbefaling. FinPro har forhandlet væsentlige bedre løsninger og priser for os med vores eksisterende bankforbindelse - og vi har fortsat en konstruktiv og positiv dialog med banken. Jeg har anvendt meget begrænset med ressourcer - og ønsker også fremadrettet at anvende FinPro.”
— Ann Kristina Bret, CEO.

V.O.S Destination Management
V.O.S er én af Nordens førende rejsearrangører/incoming-bureauer, som håndterer rejser i Skandinavien, Island og Baltikum. I seneste regnskabsår havde V.O.S et bruttoresultat på 67 mio. kr. med et resultat før skat på 19 mio. kr.
HT BENDIX HVID

”Vi er meget tilfreds med deres arbejde og udbytte. Hele forløbet er håndteret effektivt og professionelt fra FinPro’s side.”
— Claus Østergaard Jensen, CFO.

HT Bendix
HT Bendix er en handelsvirksomhed, som sælger beslag og tilbehør til møbel- og køkkenindustrien i Danmark og i udlandet. I seneste regnskabsår havde HT Bendix et bruttoresultat på 70 mio. kr. med et resultat før skat på 26 mio. kr.
WILLIS HVID

``Vi har igennem mange år haft den samme bankforbindelse - og havde derfor en forventning om, vi havde de bedst mulige løsninger, vilkår og priser. FinPro's indsigt i markedet - samt professionelle og saglige tilgang har kombineret med deres kompetencer resulteret i, at vi har opnået bedre løsninger og priser, som vi ikke troede var mulige, hvorfor vi er meget tilfredse med forløbet og udbyttet. Vores tidsanvendelse har endvidere været lav, set i forhold til udbyttet.``
— Claus Lindahl, CFO.

Willis Towers Watson
Willis Towers Watson er Danmarks største forsikrings- og pensionsmæglervirksomhed med 450 medarbejdere.
Notio

``Vores møde med FinPro har bestemt været en positiv oplevelse. Vi skal gerne indrømme, at vi på forhånd var lidt skeptiske i forhold til muligheden for at kunne opnå store besparelser. Men FinPro har med deres store indsigt i bankverdenen medvirket til, at vi har fået forhandlet nye og væsentligt bedre vilkår. Samtidig har det været en meget lærerig proces for os, og vi kan helt klart anbefale FinPro som samarbejdspartner.``
— Bo Søndergaard, Økonomichef.

Notio Living
Notio Living er en international møbelvirksomhed, som designer og producerer boligmøbler. I seneste regnskabsår havde Notio Living et bruttoresultat på 32 mio. kr. og et resultat før skat på 10 mio. kr.
PhaseOne

”FinPro's rådgivning har medvirket til, at Phase One har opnået bedre finansielle vilkår. Vi har ligeledes fået et bedre overblik af vores finansielle aftaler samt priser, herunder en væsentlig øget transparens. Forløbet er håndteret tilfredsstillende fra FinPro’s side.”
— Martin Høy, CFO.

Phase One
Phase One er en verdensførende leverandør af billedbehandlingssoftware og digitale mellemformat kameraer til professionelle fotografer. I seneste regnskabsår havde Phase One en omsætning på 468 mio. kr. og et resultat før skat på 53 mio. kr.
UNITEL

”FinPro har som uvildig bankmægler rådgivet Uni-tel i forbindelse med forhandlingerne ved et bankudbud. FinPro har rådgivet omkring valg af bankprodukter, herunder skabt øget gennemsigtighed omkring løsninger og priser.
Dette har betydet, at Uni-Tel har opnået de bedst mulige løsninger og priser i markedet. FinPro's analyse og vurdering har gjort det let for os at træffe rette beslutning i.f.m. bankudbuddet. Jeg er meget tilfreds med FinPro's arbejde.”
— Morten Isaksen, CFO.

Uni-tel
Uni-tel leverer IP erhvervstelefoni, som tilpasses virksomhedens behov. I seneste regnskabsår havde Uni-tel et bruttoresultat på 28 mio. kr. og et resultat før skat på 10,5 mio. kr.
MESSAGE

”FinPro har gennemgået vores finansielle løsninger og via deres rådgivning har vi opnået bedre vilkår.
Samarbejdet med FinPro har givet os en bedre indsigt i vores finansielle løsninger og samtidig givet pæne besparelser på det samme setup.
Processen med FinPro har forløbet tilfredsstillende, og vi har hele tiden følt os trygge ved, at FinPro behandlede vores samarbejdspartnere ordentligt og professionelt.”
— Jonas Haven, Financial Manager.

Message
MESSAGE er en international modevirksomhed, der designer og distribuerer modetøj i EU, Norge og Nordamerika, samt driver detailkæden MESSAGE med butikker i Danmark og Norge. I seneste regnskabsår havde MESSAGE et bruttoresultat på 80 mio. kr. og et resultat før skat på 10 mio. kr.
SILVAN 02

”Vi har været særdeles tilfredse med forløbet, herunder FinPro’s uvildige arbejde - samt udbyttet ved projektet. FinPro har håndteret projektet effektivt og professionelt.”
— Keld Larsen, CFO.

SILVAN
SILVAN er en af Danmarks største forhandlere af gør-det-selv-byggematerialer til private. SILVAN har 42 byggemarkeder fordelt ud over hele Danmark. SILVAN er i dag ejet af den tyske kapitalfond Aurelius. I seneste regnskabsår havde SILVAN en omsætning på 1,6 mia. kr. med et EBITDA på 13 mio. kr.
ICM2

”Jeg er meget tilfreds med FinPro’s uvildige arbejde. De har øget indsigten væsentligt i vores omkostninger i banken – samt optimeret disse signifikant via en genforhandling, der tillige indeholdt en benchmarking. Jeg kan til enhver tid anbefale andre CFO’s og virksomheder at anvende FinPro, der har optrådt professionelt og ordentligt med saglige argumenter i hele processen. Jeg ser frem til fremadrettet at benytte deres ekspertise.”
— Morten Lynge Bjørk, CFO.

ICM Safety
ICM Safety er Danmarks største uafhængige leverandør af arbejdsmiljø og sikkerhedsudstyr. ICM Safety sælger bl.a. arbejdstøj (høreværn, fodtøj, sikkerhedsbriller, veste m.m.) samt faldsikring og miljøopbevaring. I seneste regnskabsår havde ICM Safety et bruttoresultat på 82,6 mio. kr. og et resultat før skat på 4,2 mio. kr.
LTP

”Vi har anvendt FinPro som uvildig rådgiver til at gennemgå vores bankaftaler. Deres rådgivning har været holistisk, hvor de både har set på vores danske – såvel som internationale bankaftaler.

Vi har været meget tilfredse med projektet, hvor vi hele tiden har følt os i sikre hænder, vi er blevet orienteret og spurgt undervejs – og det afslutningsmæssige resultat, i form af øget gennemsigtighed og konkrete besparelser, er vi endvidere tilfredse med, hvorfor projektet har været udbytterigt.”
— Jeannett Hvidkjær, CFO.

LTP Group
LTP Group producerer tekstiler/varer for tøjbrands samt for møbelproducenter. Virksomheden beskæftiger mere end 2.000 medarbejdere på sine 10 fabrikker og producerer over tre millioner varenumre om året. I seneste regnskabsår havde LTP Group en omsætning på 614 mio. kr. og et resultat før skat på 57 mio. kr.
STEELSERIES

”Vi ønskede at få en uvildig vurdering af vores valuta-flow, samt en vurdering af øvrige vilkår på de daglige bankforretninger, hvilket FinPro har håndteret på tilfredsstillende vis for os. De har optimeret og genforhandlet priserne, hvilke vi er tilfredse med – og vi har kun oplevet dem som en professionel og kompetent sparringspartner i forløbet.”

SteelSeries
SteelSeries er førende inden for gamingudstyr med fokus på kvalitet, innovation og funktionalitet. SteelSeries produktportefølje består bl.a. af hovedtelefoner, mus, musemåtter og tastaturer, som sælges globalt. I seneste regnskabsår havde SteelSeries en omsætning på 1,3 mia. kr. med et resultat før skat på 112 mio. kr. SteelSeries er ejet af kapitalfonden Axcel.
GAVEFABRIKKEN

”I forbindelse med overvejelser om valg af ny bank har FinPro rådgivet omkring fordele og ulemper ved et bankskifte. FinPro har ligeledes afgivet en konkret vurdering og anbefaling af tilbudte vilkår, løsninger og priser, hvilket er anvendt i bankforhandlingerne. FinPro’s rådgivning har gjort, at vi har opnået gennemsigtighed - og har fået et samlet overblik, hvilket har gjort det let for os at træffe den rette beslutning i.f.m. valg af ny bank.”
— Torben Yde, CEO.

Gavefabrikken
GaveFabrikken har siden 2008 leveret gavekoncepter til danske virksomheder. Med levering af mere end 600.000 julegaver årligt er GaveFabrikken Danmarks største gaveleverandør. I seneste regnskabsår havde GaveFabrikken en omsætning på 178 mio. kr. og et resultat før skat på 17 mio. kr.
KENTAUR

”Vi anvender to forskellige banker, og havde svært ved at gennemskue hvorvidt vi havde de bedst mulige løsninger og priser i markedet. FinPro har i denne forbindelse rådgivet os, og bidraget til at vi har fået gennemsigtighed - samt at vi opnået en betydelig besparelse, hvorfor vi er meget tilfredse med forløbet og FinPro’s rådgivning.”
— Mette Gordon Vallentin, Finance Director

Kentaur
Kentaur designer og producerer arbejdsbeklædning i form af kokketøj, tjenertøj og kliniktøj af høj kvalitet til det europæiske marked. I seneste regnskabsår havde Kentaur et bruttoresultat på 66 mio. kr. og et resultat før skat på 20 mio. kr.
BORSEN

”Vi har anvendt FinPro til optimering af betalingskortløsninger og har været rigtig tilfredse med forløbet, samt har det været meget udbytterigt.”
— Mads Bigum, Regnskabschef

Dagbladet Børsen
Dagbladet Børsen er et medie, som har fokus på erhvervslivet, men dækker også bl.a. samfundsøkonomi og livsstil. Dagbladet Børsen har 107.081 daglige læsere samt har borsen.dk 549.530 unikke brugere. I seneste årsregnskab havde Dagbladet Børsen en omsætning på 288 mio. kr. og et resultat før skat på 48,5 mio. kr.
KKWIND

”FinPro har ageret struktureret og professionelt i hele processen, hvor FinPro har medvirket til skabelsen af et meget tilfredsstillende Reverse Factoring-program, hvilket lever op til vores forventninger. FinPro’s kompetencer indenfor det finansielle område har været værdifulde, hvorfor vi synes de er anbefalelsesværdige.”

KK Wind Solutions
KK Wind Solutions er blandt verdens førende leverandører af elektriske kontrol- og styresystemer til vindmølleindustrien med en bred global kundeportefølje. KK koncernen har omkring 1.400 medarbejdere og er ejet af A.P. Møller Holding. I seneste regnskabsår havde KK Wind Solutions en omsætning på 2,1 mia. kr. og et resultat før skat på 176 mio. kr.
NOWACO

”Vi er i NOWACO altid opmærksomme på at optimere på alle fronter, hvorfor det var naturligt tillige at få analyseret vores finansielt orienterede omkostninger dybdegående, samt få genforhandlet vores aftaler med finansielle samarbejdspartnere. FinPro har i den forbindelse håndteret dette professionelt, hvor de har ageret respektfuldt overfor vores samarbejdspartnere. Vi er fuldt ud tilfredse med det afsluttende resultat, hvorfor vi kan anbefale andre virksomheder at anvende FinPro til lignende proces.”

Nowaco
NOWACO er en familiejet virksomhed med 25 lokationer globalt med specialistviden. De er eksperter indenfor frossent kød, fisk, skaldyr og grøntsager – og omsætter årligt for over 3 milliarder DKK.
ABACUS

CFO Henrik Knudsen udtaler, at han har været tilfreds med forløbet håndteret af FinPro samt udbyttet deraf.

Abacus Medicine
Abacus Medicine er en førende leverandør af original receptpligtig medicin i Europa og bygger på parallelimport - fri bevægelighed for varer på EU’s indre marked. Dette gør at Abacus Medicine tilbyder medicin til en lavere pris i markedet. Abacus Medicine har aktiviteter i over 12 lande med 750 ansatte. I seneste regnskabsår havde Abacus Medicine en omsætning på 3,1 mia. DKK og et EBITDA på 79 mio. DKK.
TOOGOOD

”FinPro’s indsigt i markedet og kompetencer indenfor betalingstyper har bidraget til, at vi har opnået betydelig bedre løsninger og priser. Dernæst har vi fået en øget transparens med et komplet overblik over omkostninger og muligheder, hvorfor vi i dag har gennemsigtighed i alle vores løsninger og priser, hvilket fremover gør det lettere for os at træffe beslutninger indenfor området betalingstyper på et optimalt og oplyst grundlag.”

Too Good To Go
Too Good To Go bekæmper madspild, hvor de har reddet 44 mio. måltider. Too Good To Go har 650 ansatte ”affaldskrigere”, er tilstede i 15 lande, har 51.272 partnere - samt har 23,5 mio. brugere, der har downloadet app’en. ``Too Good To Go drømmer om en verden uden madspild``
Kontakt os for yderligere referencer — eller information om hvordan vi optimerer jeres aftaler.

PERSONER

_MG_9131 BW

Benjamin har arbejdet i den finansielle sektor siden 2005, og har igennem årene udarbejdet adskillige finansielle løsninger til mellemstore og store virksomheder. Benjamin har en baggrund fra Danske Bank, senest som Acquisition Manager, hvor han havde ansvaret for at udarbejde individuelle løsninger til nye kunder. Tidligere har han været erhvervskundechef med koncernansvaret for en portefølje bestående af mellemstore og store virksomheder. Benjamin fungerer desuden som underviser og censor på finansielle uddannelser.

Benjamin Feldman
Partner — +45 60609149
_MG_9099 BW – nyeste

Thomas har mere end ti års erfaring i den finansielle sektor og har en unik indsigt i finansielle løsninger og prissætningen af disse. Han har i al sin tid beskæftiget sig med virksomheder, hvor han senest har fungeret som erhvervskundechef i Danske Bank med koncernansvaret for en portefølje bestående af mellemstore – og store virksomheder. Tidligere har Thomas været leder for en erhvervsafdeling i et mellemstort pengeinstitut.

Thomas Høgh Jensen
Partner — +45 60602792
Susan 2 web

Susan Kaae har i mere end 20 år arbejdet med betalingsløsninger i form af kort, indløsningsaftaler og onlinebetalinger. Susan har en baggrund fra Nets, Ekspres Bank, AltaPay og DIBS, hvor hun igennem årene har været Chief Product Office, Commercial Director samt Card & Payment Solution Manager. Dette gør, at Susan har stor erfaring, kompetencer samt indsigt i markedet omkring hvordan virksomheder opnår de ideelle individuelle betalingsløsninger.

Susan Kaae
Chefkonsulent
Mark W

Mark Wodstrup Betzer har arbejdet inden for økonomifeltet i mere end 10 år — og har blandt andet været økonomidirektør for IDdesign (IDEmøbler & ILVA). Tidligere har han også arbejdet for PwC som revisor. Mark er i dag CFO & COO i Stoff & Stil.

Mark Wodstrup Betzer
Bestyrelsesmedlem
Niels 2

Niels-Ulrik Mousten er bestyrelsesformand i FinPro. Niels-Ulrik har over 30 års erfaring indenfor den finansielle sektor, senest som CEO for Danske Capital, samt tidligere bl.a. som direktør for SEB Asset Management (Danmark) og aktiechef i Nordea. Niels-Ulrik er i dag bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, bl.a. bestyrelsesmedlem i PFA Pension samt formand for PFA Holding og Nykredit Invest.

Niels-Ulrik Mousten
Bestyrelsesformand
Per2

Per Møller har arbejdet indenfor revisions- og konsulentbranchen i 25 år hos Arthur Andersen og Ernst & Young (EY). Per har i Danmark været CEO i EY - samt har igennem årene haft flere ledende stillinger i samme koncern. Per er i dag Managing Partner i 70Ventures, som accelerer og investerer i opstartsvirksomheder.

Per Møller
Bestyrelsesmedlem
Peter web

Peter Nordgaard har arbejdet inden for økonomifeltet i mere end 20 år, hvor han blandt andet har været i direktionen – og fungeret som Group CFO i Berlingske-koncernen. Tidligere har han også arbejdet for Copenhagen Airports og Brdr. Hartmann. Peter er i dag underviser – og professor på blandt andet CBS og AVT Business School. Peter er derudover i bestyrelsen i flere virksomheder.

Peter Nordgaard
Bestyrelsesmedlem
Henrik 2

Henrik Sparup har en baggrund med over 20 års erfaring fra den finansielle sektor hos henholdsvis Svenska Handelsbanken, Carnegie og Danske Capital. Henrik er tidligere partner og investeringsdirektør i Secure Fondsmæglerselskab A/S. Henrik er i bestyrelsen i flere danske virksomheder, og var blandet andet medinvestor i Satcom1 samt Queue-it, der succesfuldt blev solgt i hhv. 2015 og 2020.

Henrik Sparup
Bestyrelsesmedlem
Mathias 2

Mattias har arbejdet i mere end ti år i advokatbranchen. Han har sit virke som advokat og partner hos Moalem Weitemeyer. Mattias er specialiseret inden for M&A, kapitalmarkedsret og selskabsret. Derudover har han stor erfaring med angel-, seed- og venture capital-investeringer og rådgiver både etablerede virksomheder, investorer og startups om en lang række investerings- og erhvervsrelaterede emner, blandt andet etablering, kommercielle aftaler, ejerforhold, warrants, funding og exit.

Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen
Bestyrelsesmedlem

SAMARBEJDSPARTNERE

FinPro og Willis Towers Watson har et strategisk samarbejde om at levere helhedsorienteret rådgivning til dansk erhvervsliv på pensions-, forsikrings- og bankområdet. Samarbejdet giver danske virksomheder en lang række strategiske fordele – ikke mindst kontante gevinster i form af optimeringer og besparelser.

 

Willis Towers Watson er Danmarks førende forsikrings- og pensionsmæglervirksomhed med 450 medarbejdere fordelt på fem kontorer. Willis Towers Watson yder risiko-, forsikrings- og pensionsrådgivning til alle dele af dansk erhvervsliv. Willis Towers Watson er en global, børsnoteret virksomhed med 40.000 medarbejdere og kunder i mere end 140 lande. Læs mere om Willis Towers Watson via nedenstående link.

FinPro har et strategisk samarbejde med Hemonto, som er Danmarks største uafhængige rådgiver inden for kapitalforvaltning. Hemontos hjørnesten er konsolideret finansrapportering og uafhængig rådgivning, og virksomheden overvåger samlet set over 200 mia. kr. for deres kunder, som både er formuende privatpersoner, organisationer og virksomheder. Via deres digitale platform hjælper Hemonto deres kunder med at få overblik over og indsigt i deres investeringer på tværs af forvaltere. Og med deres uafhængige rådgivning hjælper de kunderne med at få mest muligt ud af formuen. Læs mere om Hemonto via nedenstående link.

KONTAKT

Benjamin Feldman
Partner
+45 6060 9149
benjamin@finpro.dk

 

Thomas Høgh Jensen
Partner
+45 6060 2792
thomas@finpro.dk

 

Primær adresse
Ewaldsgade 7-9
København

 

kontakt@finpro.dk

CVR: 39374773